dimecres, 9 d’abril del 2008

JClic


EL JClic és un programa d'autor que permet als professors poder crear la seva pròpia eina de treball a l'hora de realitzar activitats dirigits als nens.

Està format per un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per realitzar diferents activitats educatives, com poden ser: els puzzles, el relacionar conceptes o fotografies,... Normalment les activitats no es presenten soles, sinó que venen acompanyades per un projecte, pot ser el projecte del cos humà, dels colors, dels animals, etc.
Per més informació podeu entrar en aquesta pàgina web: http://clic.xtec.es/es/jclic/index.htm on hi trobareu més informació sobre totes les utilitats i metodologies del JClic.